سامانه پیشنهادات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

پروژه ها

پیامبر اکرم (ص): لا مظاهرة احسن من المشاورة، هیچ پشتیبان و یاوری بهتر از هم اندیشی نیست. (بحارالانوار: جلد 74 - صفحه 63)

انجام دادن هر فعالیتی به دست انسان هرگز کامل ترین و بهترین شکل خود را ندارد و همیشه این امکان وجود دارد که آن فعالیت، با کارآیی و اثر بخشی بیشتری انجام شود. بر همین اساس، پیشنهادهای کارکنان در هر سازمان با شرکت داوطلبانه افراد در فرآیند تصمیم گیری از طریق ارائه نظراتی مفید و سازنده موجب جلوگیری از تمرکز و انباشتگی کارها خواهد شد و سازمان را از بسیاری فعالیت های روزمره و دست و پاگیر برای اجرای کارهای اساسی آزاد می کند. هدف اصلی از اجرای این نظام، کسب پیشنهادهای مختلف از کارکنان، مدیران و ارباب رجوع به منظور بهبود گردش کارها و فعالیت ها می باشد که زمینه هایی همچون کاهش ضایعات، افزایش بهره وری، تقلیل هزینه ها،  کاهش مکاتبات و گرفتاری های ناشی از بوروکراسی، بهبود روش های خدماتی و ارتقای کیفیت خدمات را نیز در بردارد. لذا از شما مخاطب گرامی ( اعم از کارکنان دانشگاه و غیر دانشگاه) دعوت به عمل می آوریم؛ تا با ارائه پیشنهادهای سازنده و کاربردی خود، مارا در دستیابی به اهداف سازمانی ( بهبود و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، توانمندسازی نیروی انسانی، مدیریت بر منابع مالی ) یاری نمایید:

  • در صورتی که پیشنهاد شما پذیرفته شود و برای اجرا مناسب باشد به آن پاداشی مناسب تعلق می گیرد. ضمناً پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد شما کتباً اعلام خواهد شد.