سامانه پیشنهادات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اخبار و اطلاعیه ها

آرشیو عناوین پیشنهادات پذیرفته شده

آرشیو عناوین پیشنهادات پذیرفته شده

پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی فسا 1- نصب دستگاه POS در واحد پذیرش و صندوق بیمارستان- مراکز بهداشتی ودرمانی ، آزمایشگاه ، بهداشت علاوه بر دریافت وجه نقد در صورت عدم داشتن وجه نقد توسط مشتریان ...

ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات

ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات

عملکرد نظام پیشنهادات دانشگاه های علومپزشکی کشوربر اساس مدل منتخب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.دانشگاه های علوم پزشکی شیراز (با کسب بالاترین امتیاز)، همدان، بوشهر، بیرجند و قزوین به عنوان 5 ...

ثبت و پیگیری پیشنهادات

submit-request.jpg

ثبت پیشنهاد


جهت ثبت پیشنهاد خود بصورت آنلاین کلیک کنید

track-request.jpg

پیگیری پیشنهاد


جهت پیگیری درخواست ثبت شده توسط کد پیگیری 10 رقمی کلیک کنید

rules.jpg

مدیریت سامانه پیشنهادات


ورود اعضاء کمیته پیشنهادات به سامانه

leader president behdasht tahavol farsp saamad